ŞİRKET İLKELERİ

whatsapp (1)

Şirket İlkeleri

Bölüm 1 : Tanımlar

Bölüm 2 : Haklar ve Prensipler

Bölüm 3 : TazminatPlanıveKazançlar

Bölüm 4 : Ödemeler

Bölüm 5 : Ürün temsilcisi/Distribütörlük hakkının sona ermesi.

Bölüm 6 : Şirketten ÜrünTemini

Bölüm 7 : İade/İptalŞartları

Bölüm 8 : Ürünlerinmüşterilereperakendeolaraksatışı

Bölüm 9 : Reklam

Bölüm 10 : Bayilik değişiklikleri ve devir şartları

Bölüm 11 : Bayilik anlaşmasının fesih edilmesi şartları

Bölüm 12 : Fiyatlandırma

Bölüm 13 : Çeşitli Hükümler

Bölüm 1- TANIMLAR

1.1 : One More Medikal San. Ve Dış Ticaret A.Ş. & OneMore Europe B.V. bundan böyle

birlikte veya tek tek “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

1.2 : Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine tüzel kişilik olarak 30.09.2014 tarihinde Avrupa

faaliyetlerine ise, 08.06.2016 tarihinde başlamıştır. Şirketin Türkiye dağıtım merkezi

Namık Kemal Mahallesi 171. Sokak No 13 Esenyurt/İstanbul, Avrupa dağıtım adresi

ise, Keersopstraat 15 3044 EX Rotterdam, Hollanda’dır.

1.3 : Ürün Temsilcisi Şirkete her nevi yazılı ve/veya elektronik ortam sayesinde kayıt

olmuş ve ürün alarak iş yapma hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir.

Bundan böyle “Ürün Temsilcisi” olarak anılacaktır.

1.4 : Sponsor: Ürün temsilcilerinin kendi pazarlama haklarının aynısına sahip olan ekip

arkadaşlarına vermekle zorunlu oldukları iş yapma becerilerini artırıcı ve

yönlendirici çalışmadır. Her bir ürün temsilcisi, kendi ekiplerine dahil ettiği diğer

ürün temsilcilerinin iş yapma becerilerini geliştirmek adına, onlara sponsorluk

yapacağını, başlangıçtan itibaren kabul ve taahhüt etmiştir.

1.5 : Network Marketing: Ağ pazarlama olarak ta bilinen bir satışformasyonudur.

1.6 : QV: Şirket içinde iş yapan ürün temsilcilerinin ürün aldığı zaman sisteme yansıyan

puan değerlerine verilen kısaltmadır.

1.7 : Binary: İkili sistem network marketing pazarlama stratejisidir.

1.8 : Kazanç Planı: Şirket tarafından belirlenmiş olan tazminat planına denir. Bundan

böyle “Tazminat Planı” olarak adlandırılacaktır. Tazminat planı, aktif ürün

temsilcilerine kendi akredite satışları ve kendi sponsorluklarındaki grubun satışları

için anlık, haftalık, aylık ve üç aylık satış primi ve diğer ödülleri kazanması imkanını

tanımaktadır. Şirketin tazminat planı ve teşvik programları, kişisel Ürün Temsilcilik

hizmeti alarak, organizasyonunu sağlam bir şekilde tesis etmek üzere

oluşturulmuştur. Bu oluşuma, perakende olarak satışı yapılabilecek ürünlerin

sponsorluğu ve satın alınması da dahildir.

1.9 : Kariyer: Şirket tarafından belirlenen tazminat planı içinde iş yapan ürün

temsilcilerinin tazminat planında belirtilen hedefleri bireysel çabaları ile

gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları ünvanları belirler.

1.10 : Komisyon: Ürün Temsilcilerinin şirket tarafından belirlenmiş olan

tazminat planına göre bireysel çabaları sonucunda anlık, haftalık, aylık ve üç aylık

ve e-ticaret yolu ile hak ettikleri kazançların genel adıdır.

1.11 : Akredite Satış: Doğrudan şirketten satın alınan ürünlerin satışını tanımlar.

1.12 : E-Ticaret: İnternet üzerinden şirketin tüm ürün temsilcilerine işlerini

internet üzerinde de geliştirmelerine yönelik tahsis etmiş olduğu internet sitesi

olan katilimciadi.onemoreglobal.com internet adresinde nihai tüketicilere yapmış

olduğu satışların genel adıdır.

1.13 : Wallet: Şirketin tüm ürün temsilcilerine tahsis ettiği e-cüzdana verilen

isimdir.

1.14 : Ürün puanları: Şirketin tüm temsilcilerine sunmuş olduğu ürünlerinin

USD Dolar karşılığı sistem içinde değerlerini gösteren puanlardır. Şirketin puan

değerinin adı olan QV olarak hesaplanır ve şirket tarafından ilan edilir.

QV DEĞERİ TUTAR (USD Dolar)

100 QV 148,80$

300 QV 530,00$

650 QV 988,00$

1000 QV 1.469,00$

Bölüm 2- HAKLAR VE PRENSİPLER

Genel Prensipler:

2.1 : Şirket One More International, One More Medikal, Painless Night GLU, Slim Style, B12

Plus, Melatonin Plus, Omevia, Dekamin, Lumiere By OneMore ve Sornie tescil edilmiş

ve/veya edilecek markalarının tescilli malikidir. Bu markalar altında hiçbir nam ve ünvan

altında ürün temsilcileri hak sahibi olmamak ile birlikte resmi makamlarca tanınan şirket

yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markaların herhangi bir mecrada

(internet, yazılı, basın, sosyal medya vb) izinsiz kullanılması kesinlikle yasak olup, ürün

temsilcilerinin bireysel hataları neticesinde doğacak hasarlardan şirket asla mesul değildir.

2.2 : Ürün temsilcileri, resmi makamların belirlemiş olduğu çerçeve ve şirketin etik ilkelerine

uymak koşulu ile her türlü tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetle ticaretlerini genişletme

haklarına sahiptirler. Şirket herhangi bir zaman diliminde ürün temsilcilerini denetleme

ve/veya uyarı verme hakkını saklı tutmaktadır.

2.3 : Ürün temsilcileri, yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri ve bunlarla sınırlı

olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer

ürün temsilcilerine zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin

ürün temsilciliklerini uyarı yapmaksızın fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara

istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve

beyan ederler.

2.4 : Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış olan alternatif tıp esaslarını içerir

her türlü bantlar ile kozmetik ürünlerin ithalat, ihracat, satışı ve dağıtımı faaliyetini

yürütmektedir.

2.5 : Şirket, bağımsız ürün temsilcilerini, ürünleri kullanımlarında ve perakende satışlarda

cesaretlendirip, destekleyen bir içeriğe sahiptir. Şirket ürün temsilcilerine, sektördeki

yüksek kaliteli ürünleri, onlara destek veren şirket personeli ve tazminat planı ile ulaştırır.

Şirket sisteminde ürün temsilcilerinin kârı ve ekip pazarlaması en önemli unsurdur. Şirket,

ürün temsilcilerine ve nihai tüketicilerine sunduğu ürünleri kullandırmak vasıtası ile yaşam

kalitelerini yükseltmelerini amaçlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı

sunar. Şirket, çalışmadan veya sadece başkalarının gayretlerine güvenerek ürün

temsilcilerinin finansal başarıyı yakalayacağını hiçbir surette garanti etmez. Şirket tazminat

planı, ürünlerin satışları üzerine kurulmuştur. Ürün temsilcisi, başarı veya başarısızlığı

kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir. Şirket, tazminat planının

önemli amacı, satışları yükseltmek ve şirketin yüksek kalitedeki ürünlerini ürün temsilcileri

ve nihai tüketici ile paylaşmaktır. Ürün temsilcilerinin öncelikli olarak amacı, ürün

temsilcilikleri vermek, satış organizasyonları kurarak satış yapmak ve şirketin ürünlerinin

kullanımını arttırmaktır. Şirket, kazanç planının her seviyesindeki bağımsız ürün temsilcileri

her hafta perakende satış yapmaları için desteklenir ve teşvik edilir. Ayrıca Şirket, ürün

temsilcilerinden gerçekleştirmiş oldukları satışlarının kayıtlarını tutmalarını istemektedir.

Başarılı ürün temsilcileri pazar hakkındaki mevcut bilgilerini eğitim programlarına katılarak

kazanıp, hem kendi kişisel perakende satışlarını artırırlar, hem de başkalarına sponsor olup

onların satış yapmalarını da sağlarlar.

2.6 : Şirket ürünlerini, tüketicilere satış yapmak ve teslim etmek üzere bağımsız ürün

temsilcileri, kişisel ürün temsilciliği hizmeti alarak tazminat planı aracılığıyla satmaktadır.

Tazminat planının bütün düzeylerinde bulunan ürün temsilcileri her hafta perakende satış

yapması ve bu satışların kayıtlarını tutması zorunludur. Şirket tazminat planında dürüstlük,

gelişmiş ülkeler ticari teamülleri ve bütünlük ilkeleri esas alınmış olup, herkese başarıya

ulaşılması için eşit ve adil imkanlar azami oranda sunulmaktadır.

2.7 : Şirket ilkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri

göstermek, uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olamayan,

yolsuz ve yasa dışı işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere belirlenmiştir.

2.8 : Bu şirket ilkeleri gerekli görüldüğünde şirket yetkili organları tarafından değiştirilebilir,

tadil edilebilir ve genişletilebilir, şirket bu hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler

ürün temsilcilerine, şirketin resmi internet sitesi olan www.onemoreinternational.com veya

www.onemorebackoffice.com adresinde veya ürün temsilcilerinin şirkete beyan

onemorebackoffice.com adresinde beyan ettikleri elektronik posta adresine e-posta

gönderilmesi yolu ile duyurulacaktır. Bütün ürün temsilcilerinin şirket ilkelerini bilmesi ve

uygulaması zorunludur. Yapılan değişikliklerin değişiklik tarihi itibari ile yürürlüğe

girdiğini ve bu değişiklikleri ürün temsilcilerinin ilgili web sayfalarından takip etmesi kendi

sorumluluklarındadır. Şirket bu konuda ilgili sayfalarda değişiklikleri yayınladıktan sonra,

ürün temsilcileri yeni etik ilkeleri prosedürleri ve politikaları zımmen kabul etmiş sayılacak

olup, bu konuda ürün temsilcilerinin bilgi eksikliği kabul edilmeyecektir.

2.9 : onemorebackoffice.com ve katilimciadi.onemoreglobal.com (şirket tarafından ürün

temsilcilerine tahsis edilen internet sitesi) adreslerinde bulunan kayıt formunu dolduran ve

şirket tarafından onaylanan herkes, şirket markasının ve ürünlerinin bir ürün temsilcisidir ve

şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2.10 : Her bir ürün temsilcisi şirkete vermiş olduğu elektronik posta, sabit telefon, cep

telefonu ve posta adresinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Gerek hukuki,

gerekse iş akışı açısından yapılacak bütün yazışma ve haberleşmenin doğru bir şekilde

sürmesi, kişilerin beyan edecekleri muhtelif iletişim bilgilerine muhtaçtır. Doğru verilmeyen

iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, ürün

temsilcisinin kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir

zararda şirketin nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ürün temsilcisi başlangıçta

doğru ve eksiksiz vermiş olduğunu kabul ettiği iletişim bilgilerinin zaman içinde

değişmesi (örnek taşınma vb.) durumunda, şirketi ivedilikle yazılı olarak haberdar edeceğini ve

yeni iletişim bilgilerini şirket ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11 : Her bir ürün, ürün temsilcilerinin KDV dahil ürün alış fiyatları ile doğrudan

orantılı bir QV puan değerine sahiptir. Ürünlerin ve şirketin tanıtımının sağlanmasına dair

her türlü basılı malzemelerin herhangi bir QV puan değeri yoktur.

2.12 : Herhangi bir ürün temsilcisinin, sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu

yapılmadıkça, bir kez elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için herhangi bir şart

bulunmamaktadır.

2.13 : Herhangi bir ürün temsilcisi, ait olduğu sponsor grubundan, hakkaniyete uygun

zorunlu durumlar dışında ve şirket tarafından uygun görülmediği sürece, haklarını başa bir

kişiye devir edemez. Sadece zaruri durumlar ve şirketin nihai kararında uygun görmesi

durumunda (Şirketin uygun görme zorunluluğu yoktur.) hesap devir işlemleri yazılı olarak

gerçekleşir. Bu devir gerçekleştikten sonra eski ürün temsilcisinin ilgili hesapla alakalı

geleceğe dönük hiçbir hakkı kalmamış olmasına rağmen, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu

işlemlere dair hukuki sorumluluğu devam etmektedir.

2.14 : Ürün temsilcilerinin, sponsorluğunu yapmakta olduğu ürün temsilcisi grup ya da

gruplarından (e-ticaret komisyonu ve hızlı başlangıç bonusu komisyonu hariç) prim

kazanabilmesi için, o ay içinde şirketten ürün alışverişinin olması gerekmektedir. Ürün

temsilcisi aktif olmadığı haftalar ve aylar için söz konusu iki gelir modeli haricinde

komisyon kazanamaz. Takip eden hafta veya ay da tekrar aktif duruma geçen ürün temsilcisi

geri dönük hafta veya aylardan komisyon talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu

dönemlerde ekiplerinin ve kendisinin gerçekleştirmiş olduğu puanları pasif duruma

geçtiğinde de silinmeyecektir. Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve

puansal hareketlerden komisyon kazanamayacaktır.

2.15 : Şirket ürün temsilcilerine ilk sipariş tarihinden bir ay sonraya kadar, ara farkı

ödeyerek herhangi bir üst seviyeye geçme imkanı sağlar. Örn: (100) QV’lik sipariş vermiş

ürün temsilcisi, siparişinin onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde (381,2) $ ödeyerek

(300) QV’lik ürüne yükselebilmektedir.

2.16 : Ürün temsilcileri, alt ekiplerinde bulunan ürün temsilcilerinin kariyer

durumlarına, birinci sıra ekiplerinin bulundukları hatta ve ekiplerinde oluşturdukları puan

hacmine göre kariyer kazanırlar. Buna göre ürün temsilcilerinin her hafta Perşembe TSİ

(Türkiye Saati İle) 03:00 da başlayan yeni hafta dönemin de kısa ve uzun hatta ne olursa

olsun yeni haftanın bitiş zamanı olan bir sonraki Perşembe TSİ (Türkiye Saati İle) 02 :59

daki hat dengeleri baz alınır. (Örneğin yeni hafta başlangıcı bir temsilcinin sağ hattı

1000Qv, sol hattı 0(sıfır) olsun. Hafta bitiminde ise sağ hattı +2000 Qv ile toplamda 3000

Qv olsun, sol hattı ise +4000Qv ile toplamda sol hattı 4000Qv olsun. Bu durumda yeni

haftaya sağ hattı uzun hat, sol hattı kısa hat şeklinde başlayan ürün temsilcisinin haftanın

bitimi anında sağ hattı kısaya, sol hattı ise uzun hatta dönmüş olacaktır. Bu örneğe göre

aşağıda da açıklanacağı şekilde Beginner kariyeri için gerekli olan bir haftalık dönemde

oluşması gereken kısa hattaki 3000Qv puan tamamlanmış gibi görünse de 1000Qv ile

başlanan hat +2000Qv ile (bir hafta da 2000Qv oluşmuş) gerekli olan bir hafta da kısa hattın

da 3000Qv oluşmalı şartı yerine getirememiştir. (Uzun hat: puansal olarak QV değeri çok

olan hatta denir. Kısa hat: puansal olarak QV değeri az olan hatta denir. Eşitlik halinde kısa

veya uzun hat durumuna bakılmaksızın sağ veya sol hattın puansal durumlarına bakılır.)

Buna göre;

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (500) puan (QV) oluşturmuş olan kişi “Rookie”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (3000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az bir “Rookie” uzun hattında, en az bir “Rookie” kısa hattında olacak

şekilde birinci sıra kayıtlarından toplamda en az iki “Rookie” kariyerinde ekip oluşturmuş

olan kişi “Beginner”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (6000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az bir “Rookie” uzun hattında, en az iki “Rookie” kısa hattında olacak

şekilde birinci sıra kayıtlarından toplamda en az üç “Rookie” kariyerinde ekip oluşturmuş

olan kişi “Apprentice”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (15.000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az iki “Rookie” uzun hattında, en az iki “Rookie” + en az bir “Beginner”

kısa hattında olacak şekilde birinci sıra kayıtlarından toplamda en az dört “Rookie”+ en az

bir “Beginner” kariyerinde ekip oluşturmuş olan kişi “Assistant”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (30.000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az bir “Rookie”+ en az bir “Beginner” uzun hattında, en az dört

“Rookie” + en az bir “Apprentice” kısa hattında olacak şekilde birinci sıra kayıtlarından

toplamda en az beş “Rookie”+ en az bir “Beginner”+ en az bir “Apprentice” kariyerinde

ekip oluşturmuş olan kişi “Master”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (50.000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az bir “Rookie”+ en az bir “Apprentice” uzun hattında, en az beş

“Rookie” + en az iki “Beginner”+ en az bir “Apprentice” kısa hattında olacak şekilde birinci

sıra kayıtlarından toplamda en az altı “Rookie”+ en az iki “Beginner”+ en az iki

“Apprentice” kariyerinde ekip oluşturan kişi “Pearl Master”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (150.000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az iki “Rookie”+ en az bir “Beginner”+ en az bir “Apprentice” uzun

hattında, en az beş “Rookie” + en az iki “Beginner”+ en az bir “Apprentice”+ en az bir

“Assistant” kısa hattında olacak şekilde birinci sıra kayıtlarından toplamda en az yedi

“Rookie”+ en az üç “Beginner”+ en az iki “Apprentice” + en az bir “Assistant” kariyerinde

ekip oluşturan kişi “Sapphire Master”

Alt ekibinde, kısa hattında (bir haftada) (250.000) puan oluşturan ve kişisel ürün

temsilcilerinden en az üç “Rookie”+ en az bir “Beginner”+ en az bir “Apprentice”+ en az

bir “Assistant” uzun hattında, en az beş “Rookie” + en az üç “Beginner”+ en az iki

“Apprentice”+ en az bir “Assistant”+ en az bir “Master” kısa hattında olacak şekilde birinci

sıra kayıtlarından toplamda en az sekiz “Rookie”+ en az dört “Beginner”+ en az üç

“Apprentice” + en az iki “Assistant” + en az bir “Master” kariyerinde ekip oluşturan kişi

“Diamond Master” kariyerine ulaşmış olur.

Söz konusu yukarıda belirtilen puanlar, alt ekip kariyerleri (1) hafta içinde oluşturulmalı ve

haftanın mesai günü olan Perşembe günü TSİ (Türkiye Saati İle) 03:00 ile bir sonraki

Perşembe günü TSİ (Türkiye Saati İle) 02:59 arasında oluşturulmalıdır. Alt ekiplerde

istenilen kariyerler ister yeni olsun isterse daha önce elde etmiş olup o hafta tekrar ediyor

olması fark etmeksizin aranılan alt ekip kariyer şartları yerine gelmiş sayılır.

2.17 : Ürün temsilcileri QV puanlarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar. Ürün

temsilcileri tazminat planı uyarınca gerekli QV puanları toplayamamış olmaları durumunda

şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.

2.18 : Şirket fiyat, QV ve CV değişiklikleri hakkında en az 1 ay içerisinde bilgi vermeyi

taahhüt etmektedir.

2.19 : Ürün temsilcileri, şirket ürünlerinin ve basılı malzemelerinin, herhangi bir

perakende satış mağazasında, eczanede ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer her

türlü işletmede sergilenmesine ya da sergilenerek satılmasına izin vermeyeceklerdir. Bu

yerlerin sahibi ya da yöneticisi aslen şirket ürün temsilcisi olsa bile bu husus kesindir. Bu

kişiler, şirket ürünlerinin satışına, kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve Şirket ilkelerine

uygun olacak şekilde devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir ürün temsilcisinin sponsoru, şirket

ilkelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi takdirde şirket ilkelerinden sorumlu

kişi aynı zamanda sponsor olacaktır. Hizmet amaçlı kuruluşlar (medikal sağlık hizmet veren

kurumlar, güzellik salonları, sağlık kulüpleri vs gibi), bu kuralın istisnası olabilirler.

Bununla beraber satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak

kullanılması ve bu konuda şirketin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Şirket tarafından

onay verilmesi halinde bu kuruluşların sadece hizmet verdikleri bölümlerinde şirket

ürünlerinin teşhir edilmelerine ve satılmalarına izin verilecektir.

2.20 : Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcisi olmayan üçüncü kişiler tarafından hiçbir

şekil ve şart altında satılamazlar.

2.21 : Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcileri ve üçüncü kişilerin ya da başkaca gerçek

ve/veya tüzel kişilerin oluşturduğu web sitelerinde, kataloglarında veya her türlü elektronik

KARİYERLER KISA HAT UZUN HAT

ROOKIE 1 AKTİF (100QV) 1 AKTİF (100QV)

BEGINNER 1 ROOKIE 1 ROOKIE

APPRENTICE 2 ROOKIE 1 ROOKIE

ASSISTANT 1 BEGINNER + 2 ROOKIE 2 ROOKIE

MASTER 1 APPRENTICE + 4 ROOKIE 1 BEGINNER + 1 ROOKIE

PEARL MASTER 1 APPRENTICE + 2 BEGINNER + 5

ROOKIE

1 APPRENTICE + 1 ROOKIE

SAPPHIRE MASTER 1 ASSISTANT + 1 APPRENTICE +

2 BEGINNER + 5 ROOKIE

1 APPRENTICE + 1 BEGINNER +

2 ROOKIE

DIAMOND MASTER 1 MASTER + 1 ASSISTANT + 2

APPRENTICE + 3 BEGINNER + 5

ROOKIE

1 ASSISTANT + 1 APPRENTICE +

1 BEGINNER + 3 ROOKIE

ve/veya basılı görsel olgularda tanıtılamaz ve bu şekilde satışa arz edilemez. Bunun

yapılması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.

2.22 : Şirketimize ait olan tüm logolar, marka ve amblemler, marka haklarının

korunmasına dair üye ülkelerce imzalanmış Madrid Protokolü, Türk Hukuk Mevzuatı için

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sinai

Mülkiyet Kanununu ve her bir ülkenin haksız rekabet ile markalarını koruyan hükümleri

ile koruma altındadır. Aksi belirtilmediği sürece şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve

kullanılamazlar. www.onemoreinternational.com, onemorebackoffice.com ve

katilimciadi.onemoreglobal.com internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video,

bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma

altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ek olarak söz

konusu logo, marka ve amblemler, şirketin resmi sosyal medya hesaplarında da mevcut olmakla

beraber aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.

2.23 : Bir ürün temsilcisi, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir

iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek konularına özen göstermekle yükümlüdür.

Şirket kendi tarafından yayınlanmış olanların dışında, ürün temsilcisi tarafından ürünlerin

yararları hakkında yapılan bir beyan ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Özel Prensipler:

2.24 : Şirket ile ürün temsilcisinin ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir.

Bütün ürün temsilcileri bağımsız ürün temsilciliği almış kişilerdir. Bireysel işlerini, şahsi

zamanlarını kullanarak, kendileri tarafından seçilecek araçlarla ve kendilerinin belirleyeceği

yöntemlerle (şirket ilkelerine uygun olması şartı ile ) yapacaklardır.

2.25 : Tüzel kişiler ürün temsilcisi başvuru formu dolduramaz ve şirket ürün temsilcisi

olamazlar.

2.26 : Bir ürün temsilcisi kendisini One More International bağımsız kişisel ürün

temsilcisi olarak tanımlayabilecek olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye

malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Ürün

temsilcileri hiçbir şekilde kendilerini bağımsız ürün temsilcilikleri dışında şirketin bayisi/

vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya

reklâmlarında şirket adını kullanamazlar.

2.27 : Bağımsız ürün temsilcileri, kendilerine mal ve/veya hizmet verdikleri alıcıya,

kendisinin şirketin bağımsız ürün temsilcisi olarak hareket etmekte olduğunu ve ürün

temsilcisinin, temin edilen malların/ hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden kişisel olarak

sorumlu olduğunu belirtmelidir. Temin edenler adına düzenlenen faturaların ürün

temsilcisinin kendi adresine gönderilmesi gerekmektedir. Şirket, bağımsız bir ürün

temsilcisi tarafından herhangi bir alıcıya karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar

için herhangi bir şart altında sorumlu olmayacaktır.

2.28 : Bir ürün temsilcisi şirket adına bir banka hesabı açmayacak ve kendisini şirket

veya şirket yetkilisi olarak hiçbir şekilde tanıtmayacaktır.

2.29 : Bir başka ürün temsilcisi tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış ve bağımsız ürün

temsilciliği teklifi yapılmış olan kişilere bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapmak yasaktır.

2.30 : Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış 1. derecedeki veya yakın

akrabalarını sponsor değiştirmek amacıyla başka bir ürün temsilcilere kaydetmek yasaktır.

Tespit edildiği zaman tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorun altına kayıtla alınır. İşlemi

yapılan ürün temsilcilere şirket ilkeleri uyarınca işlem yapılır.

2.31 : Şirkette faaliyette olan bir ürün temsilcisine hiçbir nam ve kazanç adı altında iş

teklifi yapılmayacak ve yapılması durumunda şirket tarafından olayın ilk gerçekleştiği

zaman teklifi yapan ürün temsilcisine üç ay boyunca wallet durdurma cezası verilecektir. Bu

ceza ürün temsilcisinin takip eden üç ay boyunca şirketten komisyon alamayacağı hak

edemeyeceği anlamına gelmektedir. Aynı olayın tekrar oluşması durumunda ürün

temsilcisinin hesabı şirket tarafından tek taraflı durdurulacak ve şirketle ürün temsilcisi

arasındaki sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

2.32 : Kişi şirketin ürün temsilcisi olmak için “Ürün Temsilcilik Başvuru Formunu”

doldurmalıdır. Doldurulan bu formun şirket merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Bu

formun şirket tarafından onaylanması ve ürün temsilciliğinin onay tarihini takip eden (7)

gün içinde ve ilk ürün alımını gerçekleştirmesi üzerine şirket bu kişiye şirket ilkelerinde

ayrıntılı olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve tazminat planındaki ödemeyi, ürün

temsilcisinin şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder.

Ayrıca onemorebackoffice.com ve katilimciadi.onemoreglobal.com sayfasından sponsor

tarafından yönlendirilerek benzer işlemler tekrarlanarak elektronik olarak ürün temsilcilik

şartları oluşturulur.

2.33 : Ürün Temsilcilik Başvuru Formunu imzalayan ve onemorebackoffice.com

sayfasından giriş kodu alan her bir ürün temsilcisi Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun

hareket etmeyi taahhüt eder. Şirketten her ürün satın alınması, şirket ilkelerine uygun

hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

2.34 : Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile

içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin

sponsorluğunda işi yapabilir. Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek

adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.

2.35 : Ürün temsilcisi olmak için pasif kayıt açan ürün temsilcileri kayıt tarihini

müteakip 30 gün içinde e-ticaret sitesinden satış yapmak, bayii ürünlerinden birine sahip

olmak ya da bayilik vermek faaliyetlerinden hiçbirini gerçekleştirmez ise hesap şirket

tarafından devralınır ve hesap sahibi bu konuda peşinen hükümleri kabul ve taahhüt etmiş

sayılır.

Bölüm 3- TAZMİNAT PLANI VE KAZANÇLAR

3.1 : Şirket tazminat planı içinde e-ticaret satışları ve hızlı başlangıç bonusu haricinde olan tüm

komisyonlar rookie kariyerinden önce başlamayacak olup rookie kariyeri tazminat planının

ilk kariyer basamağına verilen isimdir. E-Ticaret satışları ve hızlı başlangıç bonusu ürün

temsilcisinin aktif olup olmadığına bakılmaksızın ürün temsilciye ödenmektedir.

3.2 : E-Ticaret Kazancı: Şirketin ürün temsilcilerine tahsis etmiş olduğu

katilimciadi.onemoreglobal.com internet mecrası üzerinden nihai tüketiciye satış yapıldığı

zaman oluşan komisyondur. Her bir ürün temsilcisinin kendi internet sitesi üzerinden

gerçekleştirdiği satışlar sadece kendilerine yansıtılacaktır. Örnek olarak 118- TL KDV dahil

bedelle internet sitesinden gerçekleştirilen bir nihai tüketici satışı için komisyon KDV hariç

bedel üzerinden 100- TL üzerinden taksim edilecektir. Bu satışın toplam cirosu üzerinden

ürün bedeli ve kdv düşülerek ürün temsilcisinin walletine yatırılacak olup geri kalan tutar da

QV puan hesabına göre sistem üzerinde sanki network marketing satışı yapılmış gibi pay

edilecektir. Böylece ürün temsilcileri internet üzerinden yapılacak her türlü E-Ticaret satışı

neticesinde KDV Hariç bedel üzerinden satılan ürün bedeli düşülerek komisyona sahip

olacaklardır. Bu satışlarda yazılı basılı materyal, Promosyon malzemeleri vb. gibi

malzemeler herhangi bir komisyon oranına sahip değildir.

3.3 : Hızlı başlangıç bonusu: Ürün temsilcisi kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka

kişiyi ürün temsilcisi olarak şirket tazminat planına dahil etmesi durumunda yeni ürün

temsilcisinin giriş yaptığı ürünün QV puanı üzerinden %25- komisyonu, tahsilatı müteakip

anında mevcut ürün temsilcisinin walletine USD Dolar karşılığı olarak aktarılır.

3.4 : Takım Bonusu: Ürün temsilcilerinin, o güne kadar vermiş oldukları en yüksek hacimdeki

siparişlerine istinaden takım bonusu kazançlarına yönelik yüzdelik dilimleri belirlenir ve o

yüzdelik dilime göre kısa hat dengesinden (hat dengeleri bkz:2.16) prim ödemesi alırlar. Bu

ödemenin alınması için;

 • Kısa hattında minimum o hafta 500 QV
 • Bireysel kayıtlarında sağ ve sol hattında en az bir (1)’er aktif (100QV) ön sıra

olmalıdır.

 • Takım bonusu haftalık maksimum 20.000 Dolar’a kadar tahsil edilebilir. 20.000

Dolar’ın üst tutarı, flash out sayılır. Bu oranlar sırası ile aşağıdaki tabloda ürün temsilcisinin

vermiş olduğu siparişlere göre yanlarında yazan oranlar olarak belirlenmiştir.

100 QV %13

650 QV %17

300 QV %15

1000 QV %19

Bir defa elde edilen yüzdelik dilim, alt yüzdeliklere düşüş göstermez. Kişiler

ürünlerinde yükseltmeye gittikleri taktirde ise takım bonusları yükseldikleri seviyenin

yüzdelik diliminden hesaplanır. Fakat ürün temsilcilerinin aktif olmadıkları aylarda veya

haftalar da bu kazançtan gelir elde etme hakları yoktur.

3.5 : 2+1 Bonus: Aktif olunan dönem içinde, bireysel olarak şirkete iki yeni (100qv, 300qv,

650qv veya 1000qv değerinde) ürün temsilcisi dahil eden (kısa ve uzun hattında en az birer

adet olmak üzere) ve bu temsilcilerin ödemelerini kredi kartı, nakit, eft havale yöntemleri ile

ödemeleri durumunda, ürün temsilcisi ikinci dahil ettiği ürün temsilcisinin giriş tarihinden

itibaren, sonraki aktifliğini ücretsiz olarak hak etmiş olur. Bu hak ediş 100 QV’lik ürünün

yarısı kadar (%50) hediyesi ile beraber takdim edilmektedir.

3.6 : 3D Bonus: Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete üç yeni ürün temsilcisi dahil eden ve yeni

dahil edilen ürün temsilcilerinin de birinci sıra hareketleri ile birlikte toplamda 600- QV’lik

hacim oluşturan ürün temsilcisi, ek olarak 100- $’lık bir gelir elde eder. Söz konusu kazanç,

önceden dahil edilmiş birinci sıraların, aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de

kabul edilmektedir. Bu kazanç sistemi aylık olmakla beraber, aktifliğin bitimine müteakip

ürün temsilcilerinin walletlerine yatırılmaktadır.

3.7 : 4X4 Bonus: Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete dört yeni ürün temsilcisi dahil eden ve

yeni dahil edilen ürün temsilcilerinin de birinci sıra hareketleri ile birlikte toplamda 1000-

QV’lik hacim oluşturan ürün temsilcisi, 100- $’lık 3D bonusuna ek olarak, 100- $’lık bir

gelir daha elde eder. Söz konusu kazanç, önceden dâhil edilmiş birinci sıraların, aylık

düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir. Bu kazanç sistemi aylık

olmakla beraber, aktifliğin bitimine müteakip ürün temsilcilerinin walletlerine

yatırılmaktadır.

3.8 : Araç Katkı Bonusu: Üç aktiflik ayı boyunca, üst üste kısa hat dengesinde sınırsız alt ekibi

ile, 10.000- QV puanlık hacim oluşturan ürün temsilcilerimiz, Araç Katkı Bonusu’na 36 ay

boyunca hak kazanırlar. Bu bonusta şirket, en az Beginner kariyerinde olan ve her ay

düzenli olarak 10.000-14.999- QV puan hacmi oluşturanların elektronik cüzdanlarına 400-

$, 15.000-19.999- QV puan hacmi oluşturanların elektronik cüzdanlarına 600- $, 20.000-

24.999- QV hacim oluşturanların elektronik cüzdanlarına 800- $, 25.000- QV ve üstü hacim

oluşturanların elektronik cüzdanlarına 1000- $ öder. Araç katkı bonusu kazanan bir ürün

temsilcisinin, kısa hat dengesinde hesabı bulunan bir başka temsilcinin araç katkı bonusu

kazanması durumunda, üstte bulunan temsilcinin her aktiflik dönemi içinde 2 yeni ürün

temsilcisini uzun hatta dahil etmeli ve yeni dahil ettiği temsilcilerin de ön sıraları ile beraber

toplamda 3500 QV’lik bir hacim oluşturmak durumundadır. 36 ay sonunda, yine geriye

dönük son üç ayında şartları yerine getiren temsilcinin hakları devam eder. Bu ödemelere

5.000 QV nin altında hacim oluşturanlar dahil edilmez. Aylık 5000 ile 9.999 QV arası kısa

hattında hacim oluşturanlar 400$ ın altındaki puanlarına göre hesaplanarak 200$ ın altında

olmayacak şekilde yatırılır. Ayrıca araç katkı bonusu kazanan ürün temsilcilerinin 4x4 gelir

modelini de her ay düzenli olarak kazanıyor olması gerekmektedir. 4x4 kazanamayan temsilci araç

bonusu ödemesi alamaz.

3.9 : Kariyer Bonusu: Şirket aşağıda belirtilen kariyere ulamış ürün temsilcilerine, karşılığında

belirtilen ücretleri bir defaya mahsus olarak, elektronik cüzdanlarına yatırmayı taahhüt eder.

Ancak herhangi bir kariyeri almadan üst kariyere ulaşan temsilciye sadece son ulaştığı

kariyer bonusu ödenir.

3.10 : Eşleşme Bonusu: Şirket, kazanılmış kariyere istinaden, ürün temsilcilerine alt

ekiplerinin takım bonusu kazançlarına göre şirket tarafından belirlenmiş yüzdelik dilimler

çerçevesinde ödemeler yapar. Bu ödemeler, o hafta elde edilmiş kariyer basamağına göre

artabilir veya azalabilir. Aşağıda bahsi geçen kariyer planı her hafta yeniden başlamak sureti

ile, o hafta içinde yapılmış toplam kısa hat cirosu baz alınarak ödenir. Eşleşme bonusu

komisyonunda uzun hat ve kısa hat dengesinde en az 1 (bir) er aktif ön sıra ürün temsilcisi

olması şartı aranmaktadır.

Elde Edilen Kariyer Kazanılan Bonus Miktarı

Apprentice $500,00

Assistant $1.000,00

Master $2.000,00

Pearl Master $5.000,00

Sapphire Master $10.000,00

Diamond Master $25.000,00

Rookie Beginner Apprentice Assistant Master Pearl

Master

Sapphire

Master

Diamond

Master

1.sıra %10 %25 %50 %50 %50 %50 %50 %50

 1. sıra %10 %10 %10 %15 %25 %25
 2. sıra %10 %10 %10 %10 %15
 3. sıra %10 %10 %10 %10

3.11 :Dünya Havuz Bonusu: Şirket bir yılı üçer aylık (4) eşit parçaya bölerek, tek

seferde vermiş oldukları sipariş, 300- QV, 650- QV ve 1000- QV olan ürün temsilcilerini

ayrıcalıklı bir başka kazanç planına dahil eder. Bu kazanç planında, şirket dünya genelinde

satmış olduğu her 100- QV’lik siparişten 2- $, her 300- QV’lik siparişten 10- $, her

650QV’lik siparişten 20- $ ve her 1000- QV’lik siparişten 30- $’ı ayırarak, dünya havuzuna aktarır.

Bu dünya havuzu her (3) ayda bir, tek seferde en yüksek siparişi 300- QV olana bir pay, 650-

QV olana iki pay ve 1000QV olana üç pay şeklinde dağıtır. Bu gelirden faydalanmak

isteyen ürün temsilcisi, aylık aktifliğini düzenli bir şekilde yapmak durumundadır. Aylık

düzenli aktifliğini bir defaya mahsus dahi olsa geciktiren ürün temsilcisi, dünya havuz

kazanç sisteminden çıkarılır ve sıradaki ürün temsilcisi çıkarılan ürün temsilcisi yerine

dünya havuzu kazanç sistemine dahil edilir. Dünya havuzu kazanç sistemi, havuzda tek

seferde maksimum 500- kişiden oluşacak bir kazanç sistemidir. (500) kişinin üstünde kalan

ürün temsilcilerimiz, ürün temsilcilik hakkını elde ettikleri tarihe göre sıraya girerler. Havuz

sisteminden farklı sebeplerle çıkışlar olduğu takdirde sıra da olan temsilciler bu guruba

dahil olur.

Bölüm 4- ÖDEMELER

4.1 : Şirket ürün temsilcilerine sunmuş olduğu wallet sistemi üzerinden ilk ödemesini

gerçekleştirir. Ürün temsilcisi walletinde var olan gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve puansal

hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını ödeme olarak almak istediğinde öncelikle

hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Numaralı kişiye ait bir banka hesabını ödeme için

şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme

yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin noter onayı olması durumunda

şirket hesap sahibinin haricinde bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir.

Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder.

4.2 : Şirketten ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün

temsilcileri vergi mükellefi değiller ise %20- Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek

onlar adına devlete ödenecek olup, kalan tutar ürün temsilcisinin banka hesabına

havale/EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00- USD Dolar ödeme talep eden ürün

temsilcisi %20- oran olan 200- $ komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 800- $

şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3 : Şirketten ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün

temsilciler vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete %18- KDV dâhil edilerek fatura

kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına Türk Ticaret

Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. Örnek olarak

1.000,00- USD Dolar ödeme talep eden ürün temsilcisi KDV dahil 1.000,00- USD Dolar

tutarında fatura kesmek durumundadır. Şirket vergi mükellefi ürün temsilcilerinin vergi

beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi

beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi ürün temsilcilerine ödeme yapılmayacaktır.

Şirket vergi borcu olan ürün temsilcilerinin ödemelerini ürün temsilcisinin vergi dairesine

vergi borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.

4.4 : Gerekli görüldüğü durumda şirket ürün temsilcilerini de korumak adına ödemeyi

gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

4.5 : Şirketin ödeme günü her hafta Çarşamba günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem

üzerinden her hafta salı günü TSİ (Türkiye Saati İle) saat 17.00 ‘a kadardır. Sistem

üzerinden talep edilen ödemelerin, şirket genel merkezindeki ilgiliyi Salı günü TSİ (Türkiye

Saati İle) saat 17.00’a kadar aramak sureti ile teyidi gerekmektedir. Bu saat ve tarihten

sonra gelen ödeme talepleri bir sonraki ödeme döneminde şirket tarafından ödenecektir.

Ödeme talep eden ürün temsilcilerinin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak

herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan iki hafta sonraki Çarşamba

günü Havale / EFT olarak ürün temsilcilerinin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek

olarak 1. Hafta Salı günü TSİ (Türkiye Saati İle)saat 17:00’a kadar sistem üzerinden ödeme

talebi yapan ve şirketi telefonla ödeme talebi yaptığına dair bilgilendiren ürün temsilcisi

ödemesini 3. Hafta Çarşamba günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır.

4.6 : Wallet rakamları üzerinde 40- $’ın altındaki rakamların şirketten ödeme olarak talep

edilmesi yasaktır. 40- $ ın üzerindeki rakamlar şirket tarafından ödeme talep eden ürün

temsilcilerine ilgili vergileri düşülerek ödenecektir.

4.7 : Backoffice sisteminde aktif görünmeyen temsilciler, aktifliklerini gerçekleştirene kadar

ewallet bakiyelerini nakit olarak talep edemezler. Fakat bu durum, backoffice walletlerinde

bulunan tutarları sistem içerisinde kullanmalarına engel teşkil etmemektedir.

4.8 : Wallet üzerinden bir başka ürün temsilcisine transfer edilen tutarlar şirket tarafından

ödemesi gerçekleştirilmeyecek tutarlardır. Ancak ve ancak bu işlem sisteme yeni giriş

yapılacak bir ürün temsilcisi var ise gerçekleştirilecek ve bu wallet üzerinden yine bir başka

ürün temsilcisinin walletine transfer edilen tutar yeni girişlerde kullanılacaktır. Bunun

haricinde wallet üzerinden para transferi yasak olup bu işlemi gerçekleştiren ürün

temsilcileri kötüye sistem kullanımı olarak değerlendirilecektir.

4.9 : Türkiye dışı ürün temsilcilerinin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak

olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede

şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları

kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii

olacağını kabul ve beyan eder.

Bölüm 5- ÜRÜN TEMSİLCİSİ/ ÜRÜN TEMSİLCİLİK HAKKININ SONA

ERMESİ

5.1 : Bir ürün temsilcisi, ürün temsilcilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey

grubu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren ürün temsilcisinin sponsorunun

altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.

5.2 : Şirket tazminat planına göre belirlenen ürün temsilcilik hakları sadece gerçek kişiler için

geçerli olup, şirketimiz ürün temsilcileri, kanunen kısıtlı kabul edilmeyen ve hukuk önünde

zihin yönünden eksik görülmeyen gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda her bir ürün

temsilcimiz sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz.

Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen ürün temsilcisi hakkında ihtara gerek

duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren

geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen

ürün temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer

hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır.

5.3 : Ürün temsilcileri 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm

giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan

beyanda bulunan ürün temsilcileri için şirket haklarını saklı tutar.

Bölüm 6- ŞİRKETTEN ÜRÜN TEMİNİ

6.1 : Stoklama ve müşterek satın almalar ürün temsilcilerimize kesinlikle tavsiye

edilmemektedir. Genel olarak stoktaki ürünlerinizin %75’ i satılmadan ya da kullanılmadan

yeni sipariş verilmemelidir.

6.2 : Ürün temsilcileri ürün ve basılı malzeme siparişlerini direk olarak Şirketin Genel

Merkezine vereceklerdir. Ayrıca ürün temsilcileri online olarak onemorebackoffice.com ve

katilimciadi.onemoreglobal.com sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek

alışveriş yapabilir yeni kişisel ürün temsilciliği temsilcilikleri verebilir. Şirket Genel

Müdürlüğü tarafından zaman içerisinde ürün merkezlerinin belirlenmesi durumunda ürün

temsilcileri, ürün ve basılı malzeme siparişlerini bu ürün merkezlerine de verebileceklerdir.

Bu merkezler şirket tarafından ilgili web sitelerinde duyurusu yapılarak ürün temsilcilere

duyurulacaktır. Şirket sadece, bizzat tarafınızdan ve;

 • Şirket merkezine gelerek verdiğiniz siparişleri,
 • onemorebackoffice.com ve katilimciadi.onemoreglobal.com internet sitesindeki

ilgili alanlardan verdiğiniz siparişleri,

 • Elektronik posta göndermek sureti ile verdiğiniz siparişleri dikkate alacaktır.

6.3 : Bir ürün temsilcisinin üçüncü bir kişiden kendisi adına sipariş vermesini ve/veya siparişini

teslim almasını istemesi halindeki sorumluluk, o ürün temsilcisine aittir.

6.4 : Ürün temsilcilik başvurusu onaylandığında yapılacak ürün temsilcilik girişleri tutarındaki

ürün alımı dışında müteakip bütün siparişleri için minimum sipariş tutarı yoktur. Basılı

evrak alımı, bu siparişlere dahil edilmez.

6.5 : Hafta veya ay için üretilen cirodan tazminata hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin

gerekli ödemeleri ile birlikte, o haftanın veya ayın son günü iş saatinin bitmesinden önce

şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm sıkıntı ve problemleri engellemek açısından

bütün ürün temsilcilerinin siparişlerini, o haftaki veya ayki son sipariş tarihinden daha

önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir.

onemorebackoffice.com ve katilimciadi.onemoreglobal.com internet sitenizden her gün

QV’lerinizi kontrol edebilirsiniz. Yeterlilik sağlama ve kariyer atlamanın son günü geç

ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem görmeyen siparişlerden şirket sorumlu

değildir.

6.6 : Eğer sipariş ürün temsilcisi tarafından şahsen teslim alınmayacak ise, siparişin sevkiyatı

için gereken işlemlerin, siparişin verilmesi anında yazılı olarak şirket merkezine bildirilmesi

gerekmektedir.

6.7 : Her bir sipariş için, siparişi veren ürün temsilcisi tarafından teslim alınması anında veya

daha önce aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılarak ödemenin yapılması

gerekmektedir. Siparişinin tüm tutarının tek bir yöntem ile ödenmesi zorunludur. Açık

ve/veya cari hesap yöntemi ile kesinlikle çalışılmamaktadır. Siparişin teslim edilebilmesi

için ödemenin mutlaka yapılmış olması ön şarttır.

 • Şirket merkezinden elden teslimat halinde nakit olarak makbuz karşılığı veya kredi

kartı ile,

 • onemorebackoffice.com veya katilimciadi.onemoreglobal.com internet sitelerinden,

kendi kullanıcı adı ve şifreniz ile yapacağınız, wallet, mail order veya sanal pos ödeme

yöntemi ile,

 • Otomatik ödeme talimatı ile. KREDİ KARTI İLE YAPILACAK ÖDEMELERDE,

BAŞKA BİR KİŞİNİN KREDİ KARTININ KULLANILMASI KESİNLİKLE KABUL

EDİLMEMEKTEDİR. BUNDAN DOĞACAK PROBLEMLERDEN ÖTÜRÜ, ŞİRKET

HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SORUMLULUK TAMAMEN ŞAHSIN

KENDİNE AİTTİR. BU DURUMUN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA CEZAİ ŞART

UYGULANACAKTIR VE TEKRARI DURUMU İSE, TEMSİLCİLİĞİN İPTALİNE

NEDEN OLACAKTIR.

Bölüm 7- İADE / İPTAL ŞARTLARI

7.1 : Satın alınan bütün ürünlerin fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir

uygunsuzluk veya hasar halinde derhal şirket merkezine bilgi verilmesi gerekmektedir. Ürün

temsilcisi bir kez ödemeyi yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim

edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin bir kuryeden veya hizmet merkezinde

teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine

(24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği

ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.

7.2 : Ürün iadeleri ancak ürünlerin ayıplı olması durumunda yapılabilecektir. Ürün iadesi

durumlarında para iadesi yapılmamakta (Ürün temsilcilik anlaşması fesih edilmediği

sürece), iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler verilecektir. Farklı bir ürün ile değişim

yapılmamaktadır.

7.3 : Bir ay içerisinde bir sponsorun ekiplerinde birinci sıra kayıtları içinde toplamda üç adet

cayma hakkı kullanılması durumunda şirket sponsora yazılı uyarı verecektir ve sponsoru

denetlemeye alacaktır. Takip eden aylarda bu durumun tekrar yaşanması durumunda şirket

sponsorun şirketle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir ve kötüye sistem

kullanımı tespit edildiği için fesih edilen ürün temsilcisine herhangi bir nam ve komisyon

adı altında ödeme yapılmayacaktır. Fesih anına kadar şirkete vergi mükellefi olarak fatura

kesmiş ise de bu faturalar ürün temsilcisine iade edilecek ve işleme alınmayacaktır.

Bölüm 8- ÜRÜNLERİN MÜŞTERİLERE PERAKENDE OLARAK SATIŞI

30 Günlük Memnuniyet Garantisi

8.1 : Şirket, ürün temsilcileri ve nihai tüketiciler tarafından satın alınan ürünleri, şirket

ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca garanti etmektedir.

8.2 : Ürün temsilcilerinin, müşterinin ürünü satın alma tarihini gösteren “Garanti Teslimat

Makbuzu” düzenlemeleri gerekmektedir. Garanti süresi bu tarihten itibaren (30) günün

geçmesi ile sona erecektir. Sair hukuki haklar bundan etkilenmemektedir.

8.3 : Garantinin uygulanması sırası, müşteri, ürün temsilcisi ve şirkettir.

8.4 : Ürünü satmış ve satışın karşılığını tahsil etmiş olan ürün temsilcisi, kendisi tarafından

geçmiş (30) gün içinde satılmış bulunan herhangi bir ürünün satış fiyatının %100’ünün

kendi tüketici müşterisine geri ödenmesinden sorumludur. Müşterilerin memnun olmadıkları ürün ile

ilgili Garanti Teslimat Makbuzu ve kalan ürün ve boş paket de dahil olmak üzere, paketleri iade

ederek bu malı satın almış olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Şirketin aynı ürün temsilcisi

tarafından tekrarlanan ürün iadesini reddetme hakkı vardır.

8.5 : Bölüm 6’da bahsedilen ve ürün temsilcisi tarafından teslim alınması gerekenlerin, ürün

temsilcisi tarafından teslim alınması ve ilk satın alındıkları tarihten itibaren 7 gün içerisinde

bunların şirket merkezine iade edilmesi gerekmektedir. Şirket bunların yerine yeni ürünler

verecek olup, bunları başka ürünler ile değiştirmeyecektir.

8.6 : Tüketici müşterinin ürün temsilcisine başvurması, fakat ürün temsilcisinin garantiye itibar

etmemesi halinde, tüketici müşteri (30) günlük garanti süresinin sona ermesini takip eden

ilk (7) gün içerisinde satın almış olduğuna dair kanıtlar ile birlikte, doğrudan şirkete

başvurabilecektir. Bu kanıtların ve eğer varsa kalan ürünlerin ve ambalajların alınması

üzerine şirket, kendi takdirinde olmak üzere, ürün yerine, aynı ürünün yenisini verebilecek

veya satış fiyatını geri ödeyebilecektir.

8.7 : Bir ürün temsilcisi (30) günlük garanti hükümleri gereğince perakendeci bir müşteriye

ödeme yapmaması ve bu ödemenin şirket tarafından yapılması halinde, şirket şikayetin

ortadan kaldırılması amacıyla tüketici müşteriye ödenen tutarı, ürün temsilcisinin komisyon

ödemesinden kesmek hakkını saklı tutar. Bununla beraber şirket, bu tür iddiaları ürün

temsilcisine yönlendirerek, olayın ürün temsilcisi vasıtası ile çözülmesi için elinden gelen

gayreti gösterecektir.

8.8 : Yukarıdaki iade hükümlerinden yararlanabilmek için, öncelikle kargo poşetinde belirtilen

ürün video çekimi esaslarına uymak şartıyla ürünlerin satıştan önce açılmaması,

etiketlenmemesi ve veya yeniden paketlenmemesi gerekmektedir. Ürün temsilcisi

tarafından

satıştan önce bozulan paket yapısı veya değiştirilen ürün adet miktarları olması durumunda

şirket sorumluluk kabul etmemektedir.

Bölüm 9- REKLAM

9.1 : El ilanları da dahil olmak üzere reklam, pahalı ve boşa zaman harcanmasına sebep olabilir.

Ürün temsilcisi reklam verme konusunda kendi uhdesinde olmak üzere reklam vermeyi

tercih edebilir. Bu tercihe istinaden reklamlarında hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi

gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüz yüze

konuşmak şirketin işinde en yararlı yöntemdir. Buna rağmen reklam yapmak isteyen tüm

ürün temsilcilerinin, öncelikle bütün reklamların yasal, nezih ve dürüst olmasına dikkat

etmesi ve hangi çeşit reklam yapacak olursa olsun şirket tarafından onaylanmış basılı ve

görsel malzemeleri kullanması gerekmektedir.

9.2 : Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış olan reklâmları kullanan ürün temsilcileri,

reklâmlardan kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Eğer bir ürün

temsilcisi, diğer ürün temsilcileri veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet

edecek olursa, bu davete toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet

edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara açıkça ve yazılı

olarak anlatması gerekir. Davetlilere bağlantı kurdukları kişi hakkındaki detaylar; bu kişinin

telefonu, faks numarası ve eğer var ise elektronik posta adresleri verilmelidir.

9.3 : Ürün temsilcilerinin başka reklam malzemeleri yaratmak istemeleri durumunda, bunları

kullanmadan reklam ilkelerine uygun olup olmadığını araştırmaları ve sonrasında Şirket

genel merkezinden yazılı onay almaları gerekmektedir.

9.4 : Reklam ve/veya diğer bütün mecralarda ürün temsilcisi tarafından verilen abartılmış ve

gerçek olmayan tüm bilgiler şirket ilkelerine aykırıdır. Ürün temsilcisi vereceği

reklamlarında öncesi sonrası görselleri, başkalarına ait telif hakkı içeren görselleri ve

materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.5 : Başkalarının kendilerine ödeme yapılacağı ve/veya mali kazanç sağlanacağı sözü ile bu

sisteme katılmaya ikna edilmesi kesinlikle yasaktır.

9.6 : Aşağıda bulunan maddelerin, şirket ilkeleri ve Türk Hukuk Mevzuatı gereği

temsilcilerimiz tarafından icra edilmesi durumunda, cezai işlem uygulanacaktır.

 • Sosyal medya paylaşımlarında, hastalık adı ve tedavi eder, hastalığı iyileştirir,

sağlığa iyi gelir vb aynı anlama gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,

 • Herhangi bir mecrada ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, sağlık bantları gibi

TEDAVİ EDİCİ ANLAMINA GELEN her türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin

yapılması,

 • Her türlü mecrada öncesi/sonrası paylaşımlarının yapılması,
 • Şirketimizin tescilli markalarının tamamının veya bir kısmının (One More, One

More International, One More Painless Night GLU, One More Slim Style, One More B12

Plus, One More Melatonin Plus, One More Omevia, One More Lumiere, One More Sornie,

One More Dekamin, One More Medikal Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, OneMore

Europe B.V. ve bütün diğer tescilli markaların) adının geçtiği bir sosyal medya grubu, sosyal

medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması.

Söz konusu maddelerden herhangi birinin ihlali, temsilcilik sözleşmesinin süresiz ve

uyarısız şekilde fesih edilmesi ile sonuçlanacaktır.

Bölüm 10- BAYİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR ŞARTLARI

10.1 : Şirket genel müdürlüğü tarafından devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay

verilmiş olmadıkça, miras yolu ile gerçekleştirilenler hariç, diğer tüm ürün temsilcilik

devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.

10.2 : Bir ürün temsilcisi hayatta olduğu sürece, ürün temsilciliğinin başka bir kişiye

devir edilmesi yasaktır. Bu tür bir devir için şirket yönetim kurulu bütün durumları ve

şartları gözden geçirecek ve bu devir ancak kurulun yazılı onay verilmesinden sonra

yürürlüğe girebilecektir. Bu onayın verilip verilmeyeceği tamamıyla şirket Genel

Müdürlüğünün insiyatifindedir ve onay verme zorunluluğu yoktur. Onay verilmesi halinde

ise bu tür devirler için bölüm 5 de tanımlandığı gibi kişinin 18 yaşından gün almış olması ve

hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.

10.3 : Bir ürün temsilcisinin “Yeniden Sponsorluk” dışında herhangi bir şekilde

sponsor değiştirmesi Şirket İlkelerine aykırıdır. Sponsorların değiştirilmesi maksadı ile bir

ikinci veya üçüncü ürün temsilcisi müracaatlarının yapılması durumunda, bu müracaatlar

şirket tarafından kabul edilmeyecek, One More International sadece şirkete yapılan ilk

müracaat, faaliyette olan şirket ilkelerine uygun olması şartı ile değerlendirmeye alacaktır.

10.4 : Yeni bir sponsor altında başlamak üzere ürün temsilcilikten istifa eden ürün

temsilcilerin bekleme süreleri (6) aydır. Eğer bir ürün temsilcisi üyeliğini bitirmek istiyorsa

bu isteğini genel müdürlüğe yazılı olarak bildirmelidir. İstifa işlemi, genel merkez

tarafından istifa başvurusunun alındığı gün geçerli sayılacaktır. İstifa eden ürün temsilcisi,

kariyer seviyesini ve alt gruplarını o güne kadarki edinmiş olduğu tüm haklarını (stoğunda

bulunan ürünleri iade etme hakkı hariç) kaybeder. 6 ay sonra ürün temsilcisi, başvurusunu

yeniden şirket genel merkezinin onayına sunabilir. Ürün temsilcilerinin yeniden sponsorluk

yapabilmesi için “Şirket ilkelerine tam olarak riayet edeceğine” dair beyanlarını içeren

yazıyı şirket genel merkezinden temin ederek almalı, imzalayarak notere onaylatmalı ve

şirket genel merkezine sunmalıdır. Böylece yeniden sponsorluk hakkını kazanan ürün

temsilcisi, yeni sponsorunun altında ürün temsilciliği sürecini başlatır. Geriye dönük son 12

aylık dönemde sipariş vermemiş (pasif kalan hesaplar) hesaplar kapalı kabul edilerek tüm

hakları ile şirkete devri yapılır. Bu şekilde kişi ister noter kanalı ile istifa edip 6 ay sonra

hesabını kapatabilir isterse 12 aylık sürede aktif olmayarak hesabının kapanmasını sağlamış

olur.

10.5 : Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm

haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda ürün temsilcisi olabilme

özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma

anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden

(2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı

taktirde şirketin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye

devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya

18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün temsilciliği, mahkeme tarafından

atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile

devredilecektir. Bu vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin

reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin ürün temsilcisi statüsünde kalacaktır.

10.6 : İki ayrı sponsorluk hattının evlilik sebebi ile de olsa birleştirilmesi kabul

edilmemektedir. Farklı iki hatta sahip ürün temsilcilikler, evlenme durumlarında, evlilik

öncesi kurdukları ürün temsilcilik hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı

sürdüreceklerdir.

Bölüm 11- BAYİLİK ANLAŞMASININ FESİH EDİLMESİ ŞARTLARI

11.1 : Şirket tarafından fesih, ürün temsilciliklerin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan

kaynaklanan haklarının ve şirketin ürünlerini dağıtmak imtiyazının sona erdirilmesidir.

Fesih, şirket ilkelerinde tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden, ilgili ülkelerin kanunlarına

uymayan eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Fesih ile gelir ve tazminat hak ediş primi

kazanma imkanı da sona ermektedir.

11.2 : Feshin söz konusu olduğu her durumda şirket genel müdürlüğü konu üzerinde

karar verecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. Fesih bu belgede tanımlanmış

bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir

personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman ürün temsilcisine bu davranışı

durdurmasını ve bundan vaz geçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer ürün

temsilcisi bu uyarıya gerekli özeni göstermez ve ihlalden derhal vaz geçtiğini ve ivedilikle

durduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren iki gün içinde yazılı bir taahhüt ile

cevap vermezse, şirket ürün temsilcisinin anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.

11.3 : Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket

tarafından derhal fesih sebebidir;

 • Şirketimiz ürünleri haricinde herhangi başkaca bir ürünle çağrıştırıcı, bağdaşan,

eşleşen veya aynı nitelikte olan bir mal ile birlikte bir şekilde reklamının yapılması,

 • Benzer yasal olmayan veya ayıplı ürünlerin reklamının yapılması,
 • Şirketin veya ürün temsilcilerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını

ihlal eden davranışlar,

 • Diğer bir ürün temsilcisinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,
 • Şirket ürünlerinin kullanılması veya menfaatleri veya bir kişinin şirket ürün

temsilcisi olarak ne kazanabileceği konusunda yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,

 • Şirket basılı malzeme ve/veya ürünlerinin perakende mağazalar, eczaneler ve

bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü başkaca işletmede satılmasına veya teşhir

edilmesine doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin verilmesi.

 • Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin, veya yeniden

etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin

verilmesi.

 • Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya

kullanılması ya da bu işlemlere yardımcı olunması,

 • Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birinin ihlal

edilmesi,

 • Ürün temsilcilerinin şirket veya ürün temsilcileri hakkında yanlış beyanlarda

bulunması ve uygunsuz propaganda yapması.

 • Temsilcinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü şahıslardan şirket adına

ücret, çek, senet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere maddi kazanç talep etmesi.

 • Şirket dahilindeki şirket bilgilerini üçüncü gerçek veya tüzel şahıslar ile şirketin

yazılı iznini almadan paylaşmak, ifşa etmek, şirket ilkelerine aykırı olarak açıkta bırakmak.

 • Ürün temsilcisinin One More Kurucu üyesi olsun veya olmasın, şirket dahilinde

bulunan ürün temsilcilerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.

 • Şirketin ve/veya şirkete ait diğer markalı ürünlerin marka değerini küçültecek her

türlü davranış.

 • Şirketin kurucu üye statüsüne sahip ürün temsilcilerinin, farklı bir doğrudan satış

veya network marketing şirketinin propagandası ve reklamını her türlü ortamlarda direkt veya

dolaylı olarak yapması ve şirket tarafından haksız rekabet olarak kabul edilecek.

 • Apprentice ve üstü kariyerlere sahip temsilcilerimiz, her türlü faaliyet ve etkinliklere

organizasyon tarihinden en az 2 hafta öncesinden yazılı mazeret birdirmedikleri sürece, söz

konusu etkinliklere katılmak ile yükümlüdür. Buna muhalif her türlü davranış söz konusu

ürün temsilcisinin birinci uyarıda backoffice erişiminin (1) ay süreli kısıtlanması, bu ihlalin

devamı durumunda (3) ay süre ile kısıtlanması devamında ise süresiz olarak kapatılması ile

sonuçlanacaktır

11.4 : Bir ürün temsilcisi kendi ürün temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete (14) iş

günü öncesinden yazılı bilgi vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı

bildirimin şirket merkezine ulaşması tarihini takip eden (7.) gün sonundan itibaren işlemeye

başlayacaktır.

11.5 : Ürün temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, kazanç planındaki kariyerine ve

zaman içinde kurmuş olduğu bütün alt düzeyini kaybeder.

11.6 : Ürün temsilcileri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde

sözleşmesini fesih etmek isterse, sisteme katılma ile alakalı olarak şirkete ödemiş olduğu

bütün paralar, şirket tarafından ürün temsilcisine iade edilecektir. Ancak aşağıda

belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;

 • Kendisi tarafından satılmış olan mallar,
 • Ürün temsilcisine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri

gönderilmemiş olan mallar,

 • Ürün temsilcisinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş mallar,
 • İade edilmiş mallar sebebi ile ürün temsilcilerine ödenmiş bulunan QV’ler ve

bundan doğmuş tüm alacaklar ürün temsilcilerinden düşülecektir.

11.7 : İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade

işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.

11.8 : Ürün temsilcisi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra

sözleşmesini fesih etmek isterse, One More International son bir ay boyunca ürün temsilcisi

tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan malları geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda

belirtilmiştir;

 • Ürün temsilcisi tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,
 • Ürün temsilcilerinin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş malların bedeli

kesilecektir,

 • Mallar için ürün temsilcisi tarafından tahsil edilmemiş olan QV ve bundan doğmuş

tüm alacak tutarları kesilecektir,

 • İade edilen malların yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için

son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.

11.9 : Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli ürün temsilcilerine aittir. Bu bedelin

ürün temsilcileri tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu

bedel ürün temsilciye ödenecek paradan kesilecektir.

11.10 : Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, malların ürün temsilcileri

tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.

Bölüm 12- FİYATLANDIRMA

12.1 : Şirket ürünlerinin, ürün temsilcileri tarafından yapılacak alışverişlerde

fiyatlandırma politikası aşağıdaki gibidir;

 • 100- Puan: (İlk Sipariş) 148,8 $
 • 300- Puan: (İlk Sipariş) 530,0 $
 • 650- Puan: (İlk Sipariş) 988,0 $
 • 1000- Puan: (İlk Sipariş) 1.469,0 $
 • 100-Puan (İkinci ve devam eden siparişler) 136,8-$
 • 300-Puan (İkinci ve devam eden siparişler) 518,0-$
 • 650-Puan (İkinci ve devam eden siparişler) 976,0-$
 • 1000- Puan (İkinci ve devam eden siparişler) 1.457,0- $

12.2 : Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, ürün temsilcilerine bir ay önceden

elektronik ortamda yazılı olarak bildirme şartıyla, saklı tutar.

12.3 : Şirket USD Dolar kurunu, Avrupa Merkez Bankası kurlarına endeksler. Bununla

birlikte ürün temsilcilerinin çalışma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, üst yönetimin

aldığı karar doğrultusunda farklı bir kura sabitleyebilir.

12.4 : Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi

üzerinden hesaplanmıştır.

Bölüm 13- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

13.1 : Herhangi bir bilgi edinmek isteyen ürün temsilcilerinin sorularını ilk önce kendi

sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde

çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile

temasa geçilmelidir.

13.2 : Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya kazanç planında önceden bilgi vermeksizin

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişikliğin takibi ürün temsilcilerine aittir.

13.3 : Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Ticari Teammüllerine tabii

olacaktır. İşbu şirket ilkeleri kapsamında, şirket ile ürün temsilcileri arasında meydana

gelebilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu madde

yetki sözleşmesi yerine geçer.

13.4 : Şirket, işinizi kurarken ve yürütürken uymanız gereken şirket ilkelerini

açıklamıştır. Her bir ürün temsilcisinin bu ilkeleri mutlaka bilmesi ve uygulaması

zorunludur.